Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore viazzuuoo zzuuoo
marleyowa
marleyowa
2947 d242
Reposted fromEtnigos Etnigos viazzuuoo zzuuoo
marleyowa
Reposted fromvith vith viazzuuoo zzuuoo
marleyowa
5158 e982
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianikotyna nikotyna
marleyowa
8776 83e3 500
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple vianikotyna nikotyna

November 01 2018

marleyowa
3379 0043 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaepidemic epidemic
marleyowa
9634 9392
Reposted frombylejaka bylejaka viatake-care take-care
marleyowa
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit viaepidemic epidemic

October 30 2018

4713 9501
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viatake-care take-care
marleyowa
2657 53ac 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatake-care take-care

October 27 2018

marleyowa
9232 77a8

October 14 2018

marleyowa
3633 9902 500
marleyowa
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan viarisky risky
marleyowa
Pokaż oczy! - powiedział, dotykając jej podbródka. - Najwyższy czas, żeby ktoś Cię wreszcie zaczął kochać.
— Stanisława Fleszarowa 'Lato nagich dziewcząt'
4366 7a36
marleyowa

20:57, a Ty wolisz inwestować oczy w telefon, niż w oczy osoby, która teraz siedzi samotna w drugim pokoju. Nie zdajesz sobie sprawy jak w wielkiej dupie jesteś, kiedy wydaje Ci się, że masz czas - że to Ci jeszcze ujdzie. Zainteresuj się, podejdź do niej, zrób jej herbaty z cytryną i przytul. Doceń ją, póki masz kogo.

Ludzie Ci wybaczą wiele, ale nie to, że Cię nie ma - gdy tego potrzebują. Nie ucz się na swoich błędach, ucz się na moich błędach - najgorzej mają Ci, co będąc w związku,

czują się samotni.

— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl viatake-care take-care

April 12 2018

marleyowa
marleyowa
0381 bb48 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaepidemic epidemic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl